Avgjørelser

Avgjørelser

Avgjørelse i Rådet – Sak R0123

Rådet avholdt 15. desember 2023 møte hvor sak R0123 «Offentliggjøring av verdioverføringer – Novo Nordisk» ble behandlet. Klager: Legemiddelindustrien ved …

Avgjørelse i Rådet – Sak R0122

Rådet avholdt 22. august 2022 møte hvor sak R0122: «Anbudsvinneren er veldig effektiv mot psoriasis» ble behandlet Klager: Sekretariatet Innklaget: …

Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0319

Rådet avholdt 11. november 2019 møte hvor sak R0319: Algoritme www.diabetes- behandling.no, Boehringer Ingelheim Norway KS, ble behandlet   Klager: …

Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0219

Rådet avholdt 18. mars 2019 møte hvor sak R0219: Reklame for Toujeo (insulin glargin 300 E/ml), Sanofi-Aventis AS, ble behandlet …

Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0118

Rådets ankenemnd («Ankenemnden») avholdt 5. september 2018 møte i anledning anke fremsatt av GlaxoSmithKline AS («GSK» eller den «ankende part») …

Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0217

Rådets ankenemnd avholdt 20. februar 2018 møte i anledning anke fremsatt av Novo Nordisk AS (heretter «Novo Nordisk» eller den …

Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0318

Rådet avholdt 9. april 2018 møte hvor sak R0318:  Reklame for ”Orencia”, Bristol-Myers Squibb, ble behandlet   Innklaget: Bristol-Myers Squibb …

Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0218

Rådet avholdt 9. april 2018 møte hvor sak R0218: Reklame for ”Humira”, Abbvie AS, ble behandlet   Innklaget: Abbvie AS …

Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak A0117

Rådets ankenemnd avholdt 17. oktober 2017 møte i anledning anke fremsatt av Roche Norge (heretter «Roche» eller den «ankende part») …

Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0317

Rådet avholdt 11. september 2017 møte hvor sak R0317: Møteinvitasjon i Dagens Medisin «Novo Nordisk Diabetes Dialog 2017», Novo Nordisk …

Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0420

Rådet for legemiddelinformasjons ankenemnd («Ankenemnden») avholdt 8. april 2021 digitalt møte for å behandle anke fra Glaxo Smith Kline AS …

Rådsavgjørelse 13. september 2021 – Insulin Kampanje R0121

Rådet avholdt 13. september 2021 møte hvor sak R0121: Insulin Kampanje – Novo Nordisk, ble behandlet. Klager: Sanofi-aventis Norge AS …

Rådsavgjørelse 12. april 2021 – Bookingbrev for Toujeo R0720

Rådet avholdt 12. april 2021 møte hvor sak R0720: Bookingbrev for Toujeo (insulin glargin 300 E/ml), Sanofi-Aventis AS, ble behandlet. …

Rådsavgjørelse 14. juni 2021 – Sak Migrenesamtaler R0620

Rådet avholdt 14. juni 2021 møte hvor sak R0620: Migrenesamtaler, Novartis Norge AS, ble behandlet. Klager: Norsk Forening for Allmennmedisin …

Rådsavgjørelse 14. desember 2020 – Sak Manglende opplasting i det elektroniske arkiv R0520

Rådet avholdt 14. desember 2020 møte hvor sak R0520 «Manglende opplasting i det elektroniske arkiv» ble behandlet. Klager: Rådets sekretariat …

Rådsavgjørelse 21. september 2020: «Reklame for Jardiance» R0320

Klager: Mundipharma AS Innklaget: Boehringer Ingelheim Norway KS («Boehringer Ingelheim») Hele saksdokumentet

Avgjørelse i Rådets Ankenemnd A0420 vedr. Klage på reklame Otrason «GSK» R0420

Rådet for legemiddelinformasjons ankenemnd («Ankenemnden») avholdt 8. april 2021 digitalt møte for å behandle anke fra Glaxo Smith Kline AS …

Rådsavgjørelse 14. desember 2020: «Manglende opplasting i det elektroniske arkiv» R0520

Klager: Rådets sekretariat Innklaget: MSD Norge AS Hele saksdokumentet

Avgjørelse i Rådets ankenemnd A0220 vedr.: Klage på reklame for Kampanje for miljøvennlige inhalatorer «GSK»

Rådets ankenemnd avholdt 3. september 2020 møte i anledning anke fremsatt av Boehringer Ingelheim Norway KS over vedtak truffet av …

Avgjørelse i Rådets ankenemnd A0120 vedr.: Klage på reklame for Pasientinformasjonsmateriell i relasjon til SELECT …

Rådets ankenemnd avholdt 3. september 2020 møte i anledning anke fremsatt av Boehringer Ingelheim Norway KS over vedtak truffet av …

Rådsavgjørelse 11. november 2019: Algoritme www.diabetesbehandling.no R0319

Klager: Rådets sekretariat Innklaget: Boehringer Ingelheim Norway KS Hele saksdokumentet

Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak Klage på nettsiden diabetesbehandling.no «Boehringer Ingelheim Norway KS»A0618

Rådets ankenemnd («Ankenemnden») avholdt 30. august 2019 møte i anledning anke fremsatt av Boehringer Ingelheim Norway KS («BI») over vedtak …

Rådsavgjørelse 18. mars 2019: Reklame for Toujeo (insulin glargin 300 E/ml) R0219

Navn på innklager: Novo Nordisk AS Navn på firma som klages inn: Sanofi-Aventis AS Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder …

Rådsavgjørelse 18. mars 2019: Nettside for Jardiance R0119

Navn på innklager: Trude Giverhaug, UNN, Relis Navn på firma som klages inn: Boehringer Ingelheim (BI) Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder …

Rådsavgjørelse 10. desember 2018: Reklame for «Zalna», Mylan Healthcare Norge AS R0718

Innklaget: Mylan Healthcare Norge AS (heretter «Mylan») Klager: Overlege Knut H. Spæren ved Diakonhjemmet Sykehus (heretter «Klager») Kort sammendrag av …

Rådsavgjørelse 14. juni 2018: Reklame for «Brintellix», H. Lundbeck R0418

Navn på innklaget: H. Lundbeck AS Innklager: Sekretariatet Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder annonse for «Brintellix®» som er et …

Rådsavgjørelse 10. september 2018: Klage på E-post fra Pfizer AS vedr «Retakrit» R0518

Navn på innklager: St. Olavs hospital Navn på firma som klages inn: Pfizer AS Kort sammendrag av klagen: Saken gjelder …

Avgjørelse i Ankenemnd vedr.: Anke på sak R0118 Twinrix – GSK

Rådets ankenemnd («Ankenemnden») avholdt 5. september 2018 møte i anledning anke fremsatt av GlaxoSmithKline AS («GSK» eller den «ankende part») …

Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak Anoro Ellipta A0417

Rådets ankenemnd («Ankenemnden») avholdt 4. mai 2018 møte i anledning anke fremsatt av GlaxoSmithKline AS («GSK» eller den «ankende part») …

Rådsavgjørelse 9. april 2018: Klage på reklame for Humira «AbbVie AS» R0218

Saken er reist av Sekretariatet. Gebyr kr kr. 45 000,- Navn på innklager: Rådets sekretariat Navn på firma som klages …

Rådsavgjørelse 9. april 2018: Reklame for «Orencia®» «Bristol-Myers Squibb» R0318

Saken er reist av Sekretariatet. Gebyr kr kr. 30 000,- Hele saksdokumentet fra Rådet

Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak Tresiba A0217

Rådets ankenemnd avholdt 20. februar 2018 møte i anledning anke fremsatt av Novo Nordisk AS (heretter «Novo Nordisk» eller den …

Rådsavgjørelse 11. september 2017: Klage på Møteinvitasjon i Dagens Medisin «Novo Nordisk Diabetes Dialog 2017» …

Avgjørelse i Rådets ankenemd – Sak Esbriet A0117

Rådets ankenemnd avholdt 17. oktober 2017 møte i anledning anke fremsatt av Roche Norge (heretter «Roche» eller den «ankende part») …

Avgjørelse i Rådets ankenemd – Sak Triumeq A2516

Rådets ankenemnd avholdt 9. mai 2017 møte i anledning anke fremsatt av GlaxoSmithKline AS (heretter «GSK» eller den «ankende part») …

Rådsavgjørelse 5. desember 2016: Klage på reklame for Telfast «Sanofi» R2916

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr kr. 25 000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på …

Rådsavgjørelse 5. desember 2016: Klage på reklame for Erbitux «Merck Norge» R1916

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat AS. Gebyr kr 100 000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma …

Rådsavgjørelse 18. oktober 2016: Klage på reklame for Zytiga «Janssen-Cilag» R3316

Saken ble innklaget av Astellas Pharma. Gebyr kr 125 000,- Navn på firma som klager: Astellas Pharma Navn på firma som …

Rådsavgjørelse 18. oktober 2016: Klage på reklame for Symbicort «AstraZeneca» R3016

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 75 000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som …

Rådsavgjørelse 28. september 2016: Klage på reklame for Tafinlar + Mekinist «Novartis Norge» R2316

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 15.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som …

Rådsavgjørelse 28. september 2016: Klage på reklame for Entyvio «Takeda» R3116

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 50.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som …

Rådsavgjørelse 28. september 2016: Klage på reklame for Giotrif «Boehringer Ingelheim» R2416

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 0,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som …

Rådsavgjørelse 28. september 2016: Klage på reklame for Anoro «GlaxoSmithKline» R2216

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 60.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som …

Rådsavgjørelse 28. september 2016: Klage på reklame for Zytiga «Janssen-Cilag» R2116

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 60.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som …

Rådsavgjørelse 28. september 2016: Klage på reklame for Imbruvica «Janssen-Cilag» R2016

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 30.000,-. Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som …

Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Keytruda® «MSD (Norge)» R1816

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 0,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som …

Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Palexia «Grünenthal» R1716

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 70.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som …

Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Bydureon® Penn «AstraZeneca» R1516

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 75.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som …

Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Anoro “GlaxoSmithKline” R1316

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 30.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som …

Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Trulicity «Eli Lilly» R1216

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 75.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som …

Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Spiolta «Boehringer Ingelheim» R1116

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 50.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som …

Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Abasaglar «Eli Lilly» R1016

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 10.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som …

Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Praxbind og Pradaxa R0916

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 40.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som …

Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Toujeo > R0816

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 75.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som …

Rådsavgjørelse 6. juni 2016: Klage på seminar om demodikose og siste nytt om behandling av …

Saken ble innklaget av Elanco Animal Health. Gebyr kr 25.000,- Navn på firma som klager: Elanco Animal Health Navn på …

Rådsavgjørelse 6. juni 2016: Klage på artikkel i Best Practice > R0116

Saken ble innklaget av MSD (Norge) AS. Gebyr kr 0,- Navn på firma som klager: MSD (Norge) AS Navn på …

Rådsavgjørelse 7. mars 2016: Klage på reklame for Pharmaq’s ISAV vaccine Alpa Ject micro 7 …

Navn på firma som klager: Elanco Animal Health Navn på firma som klages inn: PHARMAQ Kort sammendrag av klagen: Saken …

Rådsavgjørelse, fornyet behandling – Pfizer møte «Clinical impact of immunogenicity – Towards a personalized treatment …

Navn på firma som klager: Rådets sekretariat og Abbvie AS Navn på firma som klages inn: Pfizer AS Kort sammendrag av klagen: …

Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Fornyet behandling – Klage på reklame for Xarelto® «Bayer» A0115 og …

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat og av alliansen BMS/Pfizer i to separate saker. Sakene ble slått sammen til en …

Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Klage på reklame for Xolair «Novartis Norge» R1615

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 40.000,-. Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som klages …

Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Xtandi «Astellas» R1715

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 50.000,-. Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som klages …

Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Aubagio «Genzyme» R0315

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 50.000,-. Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som klages …

Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Dexyl R0515 Publisert den 20. april 2015

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 0,-. Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som klages …

Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Zytiga «Janssen-Cilag» R1815

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 50.000,-. Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som klages …

Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Gilenya «Novartis Norge» R0815

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 30.000,-. Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som klages …

Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Voltarol Forte «Novartis Norge» R1315

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr. 30.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som klages …

Rådsavgjørelse 9. mars 2015: Mulig brudd på regelverket i LMIs elektroniske reklamearkiv «Astellas Pharma» R1915

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 100.000,-. Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som klages …

Rådsavgjørelse 8. desember 2014: Klage på reklamebrosjyre for Pradaxa «Boehringer lngelheim» R0414

Rådsavgjørelse 8. desember 2014: Klage på reklamebrosjyre for Pradaxa «Boehringer lngelheim» R0414

Saken ble innklaget av Bristol-Myers Squibb Norway. Gebyr kr 150.000,-. Navn på firma som klager: Bristol-Myers Squibb Norway Navn på firma …

Rådsavgjørelse 28. september 2016: Klage på reklame for Entyvio «Takeda» R3116

Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 50.000,- Navn på firma som klager: Rådets sekretariat Navn på firma som klages …

Rådsavgjørelse 18. oktober 2016: Klage på reklame for Zytiga «Janssen-Cilag» R3316

Saken ble innklaget av Astellas Pharma. Gebyr kr 125 000,- Navn på firma som klager: Astellas Pharma Navn på firma som klages …