• Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Toujeo << Sanofi-aventis Norge >> R0816

  Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Toujeo << Sanofi-aventis Norge >> R0816

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 75.000,-

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: Sanofi-aventis Norge

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på markedsføring av Toujeo® i DM 10/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

  Hele saksdokumentet fra Rådet R0816

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M099 27. juni 2016:

  Rådet har behandlet klagen slik:

  1. Påstanden: «For et stabilt blodsukker»

  Rådet har vurdert saken og kommet til at så lenge ikke påstanden kan gjenfinnes i referansen er dette et brudd på «Regler for markedsføring av legemidler» (RFML punkt 3.01). Reklamen skal være nøyaktig og sannferdig og i tråd med offentlige lover og forskrifter (RFML punkt 2.01)

  Klager gis medhold.

  1. Påstanden: «Toujeo gir lik blodsukkerkontroll ….»

  Rådet slår fast at det i SPC står at Toujeo gir «omtrent lik» blodsukkerkontroll. Bruker man ordet «lik» mener Rådet at det må kunne dokumenteres at den er identisk.

  Klager gis medhold.

  Sanofi-aventis Norge ilegges gebyr kr. 75.000,-