• Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0317

  Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0317

  Rådet avholdt 11. september 2017 møte hvor sak R0317: Møteinvitasjon i Dagens Medisin «Novo Nordisk Diabetes Dialog 2017», Novo Nordisk AS, ble behandlet

  Klager: Sanofi-Aventis AS

  Innklaget: Novo Nordisk AS

  Tilstede var Rådets medlemmer Ane R Breivega (leder), Erik Aaserud, Mona Enstad, Heidi Ramstad, Ingrid Castberg og Roar Dyrkorn.

  Rådets sekretariat var til stede ved Lars Alnæs.

  Begge partene var gitt anledning til å møte. Novo Nordisk AS var tilstede ved André Bregård, Administrerende direktør og Trond Methi, Medisinsk direktør. Sanofi-Aventis AS møtte ikke.

  Bare Rådets medlemmer var tilstede under Rådets drøfting og avgjørelse av saken.

  Hele saksdokumentet: 11. sep 2017_Avgjørelse M106_R0317