• Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Spiolta «Boehringer Ingelheim» R1116

  Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Spiolta «Boehringer Ingelheim» R1116

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 50.000,-

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: Boehringer Ingelheim

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på markedsføring av Spiolta i DM 10/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

  Hele saksdokumentet fra Rådet

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M099 27. juni 2016: 

  Rådet har behandlet klagen slik:

  Sikkerhetsinformasjon
  Rådet er kommet til at firmaet skulle ha løftet sentral sikkerhetsinformasjon opp fra FK teksten, for å få en balansert annonse, jf. Regler for markedsføring av legemidler punkt 3.01. Annonsen fremstår med uttalt fokus utelukkende på positive egenskaper.

  Klager gis medhold.

  Boehringer Ingelheim ilegges gebyr kr 50.000,-