• Rådet for legemiddelinformasjon og Ankenemnden

  Rådet for legemiddelinformasjon og Ankenemnden

  Legemiddelbransjen opprettet allerede i 1975 et selvjustisorgan. I 2000 ble Rådet for legemiddelinformasjon opprettet av Dnlf (Den norske legeforening) og LMI (Legemiddelindustrien) som et felles uavhengig selvjustisorgan for foreningenes medlemmer. Rådet vedtekter er fastsatt av Dnlf og LMI, senest i februar 2017. Vedtekter for Rådet og Ankenemnden Rådets virksomhet bygger på en samarbeidsavtale mellom Dnlf og LMI om veiledende retningslinjer for samarbeid mellom legestand og farmasøytisk industri. Rådets virksomhet baserer seg på regler for markedsføring av legemidler og presumeres å alltid være i tråd med offentlige regler og forskrifter. Rådet har en uavhengig leder oppnevnt av begge foreninger, samt to personer oppnevnt av LMI, to oppnevnt av Dnlf samt en person oppnevnt av FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon). Rådet møtes cirka 8 ganger per år, og avgjør saker som gjelder påstand om brudd på LMIs regelverk eller på samarbeidsavtalen mellom Dnlf og LMI. Den daglige drift av Rådet skjer i et sekretariat som ligger hos LMI. Her gis daglig rådgivning til LMIs medlemmer og forberedelse av saker til Rådet. Rådets godkjenningsordning som omfatter blant annet utenlandssøknader og konseptgodkjenneleser utføres også av Rådets sekretariat. Videre drives en del av LMIs forskjellige reklamekurs av Rådets sekretariat. Alle kan bringe saker inn for Rådet. Det vanlige er at det enten gjøres av konkurrerende firma eller av Rådets sekretariat.

  Rådets sammensetning:

  Rådsmedlemmer:

  Leder: Ane R. Breivega, Breivega Advokatfirma AS

  Ellen Damhaug Scheel, Daglig leder, Cystisk Fibrose foreningen

  Heidi Glosli, Overlege, OUS

  Knut Arne Wensaas, Fastlege, NORCE

  Erik Hjelvin, Medisinsk direktør, Pfizer

  Kristin Løseth, Medisinsk direktør, AstraZeneca

  Varamedlemmer:

  Ketil Arne Espnes, Seksjonsoverlege, St. Olavs Hospital

  Dag Solberg, Fagsjef, Akershus universitetssykehus

  Ieva Petronyte, Compliance Officer, Eli Lilly

  Sissel Frønes, Medical Governance Manager, GSK

  Ankenemnden

  Saker som dømmes av Rådet kan bringes inn for Rådets ankenemnd. Ankenemnden kan prøve alle sakens sider, herunder faktum. Ankenemnden består av tre personer. Det betales et ankegebyr for å bringe saker inn for ankenemnden. På møter i Rådets ankenemnd deltar: Leder: Tingrettsdommer Helen Engebrigtsen, Oslo tingrett (leder) oppnevnt av Dnlf og LMI, Kristine Ricaud, Medical Compliance Manager, Takeda AS , oppnevnt av LMI, Overlege OUS, Kari Kjeldstadli, oppnevnt av Dnlf