• Rådsavgjørelse 9. april 2018: Reklame for «Orencia®» «Bristol-Myers Squibb» R0318

    Rådsavgjørelse 9. april 2018: Reklame for «Orencia®» «Bristol-Myers Squibb» R0318

    Saken er reist av Sekretariatet. Gebyr kr kr. 30 000,-

    Hele saksdokumentet fra Rådet