• Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Gilenya «Novartis Norge» R0815

  Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Gilenya «Novartis Norge» R0815

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 30.000,-.

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: Novartis Norge AS

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på reklame for Gilenya® fra Dagens Medsin nr. 1/2015.

  R0815 Hele saksdokumentet fra Rådet

  Rådets kommentarer og konklusjon

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M092
  20. april 2015:

  Rådet har behandlet klagen slik:

  «Eneste orale behandling til pasienter med RRMS med signifikant bedre effekt enn standard komparator»

  Rådet er kommet til at SPCen for Gilenya alene ikke dokumenterer dette. Utsagnet bør endres til «Oral behandling til pasienter med RRMS med signifikant bedre effekt enn standard komparator»

  Klager gis medhold.

  Novartis ilegges gebyr 30.000,-

  Referansen skal være datert

  Referansen er ikke datert. Når det gjelder øvrige forhold knyttet til referansebruk og dokumentasjon vises til veiledning fra Rådet.