• Rådsavgjørelse 28. september 2016: Klage på reklame for Entyvio «Takeda» R3116

  Rådsavgjørelse 28. september 2016: Klage på reklame for Entyvio «Takeda» R3116

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 50.000,-

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: Takeda

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på markedsføring av Entyvio – DM 12/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

  Hele saksdokumentet fra Rådet

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M101 28. september 2016:

  Rådet har behandlet klagen slik:

  Sikkerhetsinformasjon

  Firmaet er enig i at sikkerhetsinformasjonen ikke er i tråd med den siste informasjon fra Sekretariatet. Dette fordi annonsen ble utarbeidet på et tidligere tidspunkt.

  Rådet er kommet til at sikkerhetsinformasjonen burdet vært løftet opp i reklamen, jf Regler for markedsføring av legemidler punkt 3.01.

  Klager gis medhold.

  Bruk av referanser for utsagnet «Etter 52 ukers oppfølging hadde 42 % av pasientene med ulcerøs kolitt og 39 % av pasientene med Crohns sykdom oppnådd klinisk remisjon.»

  Firmaet mener referansen er dekkende. Tallene fremkommer i tabell 3 og 5. Rådet er enige i dette. Rådet anser dette som tilstrekkelig svar.

  Klager gis ikke medhold.

  Takeda ilegges gebyr kr. 50.000,-.