• Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0219

  Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0219

  Rådet avholdt 18. mars 2019 møte hvor sak R0219: Reklame for Toujeo (insulin glargin 300 E/ml), Sanofi-Aventis AS, ble behandlet

   

  Klager: Novo Nordisk AS

  Innklaget: Sanofi-Aventis AS

  Tilstede var Rådets medlemmer Ane R Breivega (leder), Mona Enstad, Sissel Frønes og Ketil Espnes.

  Rådets sekretariat var til stede ved Lars Alnæs. Partene var gitt anledning til å være tilstede og redegjøre for sitt syn på saken. Begge partene avstod fra å møte.

  Bare Rådets medlemmer var tilstede under Rådets drøfting og avgjørelse av saken.

  Hele saksdokumentet: 18. mars 2019_Avgjørelse R0219