• Rådsavgjørelse 18. mars 2019: Reklame for Toujeo (insulin glargin 300 E/ml) R0219

  Rådsavgjørelse 18. mars 2019: Reklame for Toujeo (insulin glargin 300 E/ml) R0219

  Navn på innklager: Novo Nordisk AS
  Navn på firma som klages inn: Sanofi-Aventis AS

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder reklame for legemidlet Toujeo® (insulin glargin 300 E/ml) i form av en «two-pager» som har vært sendt til helsepersonell høsten 2018. Toujeo er et legemiddel for behandling av diabetes mellitus hos voksne. Legemidlet markedsføres av Sanofi-Aventis.

  Reklamen er en sammenlignende reklame hvor Toujeo sammenlignes med legemidlet Tresiba®. Tresiba er også et legemiddel for behandling av diabetes mellitus. Dette markedsføres av Novo Nordisk som står bak klagen til Rådet.

  Novo Nordisk har gjort gjeldende flere påståtte regelbrudd ved reklamen. Sanofi-Aventis avviser at reklamen er utformet i strid med regelverket.

  Den aktuelle reklamen ligger vedlagt denne avgjørelsen som Vedlegg 1. Reklame beskrives nærmere i punkt 4 nedenfor.

  Hele saksdokumentet til Rådet

  Sanofi-Aventis AS ilegges et gebyr på kr 100.000.