• Rådsavgjørelse 13. september 2021 – Insulin Kampanje R0121

  Rådsavgjørelse 13. september 2021 – Insulin Kampanje R0121

  Rådet avholdt 13. september 2021 møte hvor sak R0121: Insulin Kampanje – Novo Nordisk, ble behandlet.

  Klager: Sanofi-aventis Norge AS («Sanofi»)

  Innklaget: Novo Nordisk Norway AS («Novo Nordisk»)

  Til stede var Rådets medlemmer Ane R Breivega (leder), Erik Hjelvin, Andreas Habberstad Kjær, Heidi Glosli og Knut Arne Wensaas.

  Rådets sekretariat var til stede ved Lars Alnæs. Begge partene avstod fra å møte. Bare Rådets medlemmer var til stede under Rådets drøfting og avgjørelse av saken.

  Hele saksdokumentet: Avgjørelse R0121