• Avgjørelse i Rådets Ankenemnd A0420 vedr. Klage på reklame Otrason «GSK» R0420

  Avgjørelse i Rådets Ankenemnd A0420 vedr. Klage på reklame Otrason «GSK» R0420

  Rådet for legemiddelinformasjons ankenemnd («Ankenemnden») avholdt 8. april 2021 digitalt møte for å behandle anke fra Glaxo Smith Kline AS Consumer Healthcare over vedtak truffet av Rådet for legemiddelinformasjon («Rådet») 21. september 2020 i sak nr R0420. Johnson & Johnson Consumer Nordic, en divisjon av Janssen-Cilag AS («J&J») hadde klaget på markedsføringsaktiviteter fra Glaxo Smith Kline AS Consumer Healthcare («GSK»)

  Til stede i møtet var Ankenemndens medlemmer Helen Engebrigtsen (leder), Jorunn Berge Foss og Kari Kjeldstadli. Partene var ikke innkalt til møtet, jf. vedtektene for Rådet og Ankenemnden § 5-3 nr 5.

  Etter rådslagning traff Ankenemnden slikt:

  Vedtak:

  Saken gjelder markedsføringen av den reseptfrie nesesprayen Otrason, som GSK lanserte våren 2020 med ulike påstander, og hvor hovedbudskapet ble oppfattet å være at «Otrason lindrer øye- og neseplager ved pollenallergi». GSK markedsførte produktet på TV, ved digitale bannerannonser og materiell på apotek
  Otrason nesespray (flutikason) er et lokalt kortikosteroid til behandling av pollenallergi. Produktet er tilgjengelig uten resept til voksne over 18 år. Den reseptfrie indikasjonen er
  «Korttidsbehandling av neseplager ved allergi, f.eks. pollenallergi». Denne indikasjonen er også fastsatt i Legemiddelverkets virkestoffrapport om flutikasonpropionat.
  Rådet konkluderte i avgjørelse av 21. september 2020 med at det ved markedsføringen av Otrason forelå en rekke brudd på LMI’s bransjeregler:

  Les hele saksdokumentet