• Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Keytruda® «MSD (Norge)» R1816

  Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Keytruda® «MSD (Norge)» R1816

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 0,-

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: MSD (Norge) AS

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på markedsføring av Keytruda® i DM 02/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

  Hele saksdokumentet fra Rådet

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M099 27. juni 2016:

  Rådet har behandlet klagen slik:
  Sikkerhetsinformasjon

  Rådet har vedtatt å behandle saken da den har prinsipiell betydning. Rådet ønsker å vurdere ikke bare om det er for lite sikkerhetsinformasjon, men om det i dette tilfelle er så omfattende sikkerhetsinformasjon slik at den ikke lenger er fremhevet.

  Rådet kan vanskelig begrense MSDs sikkerhetsinformasjon så lenge firmaet mener at dette er nødvendig for å gi fyllestgjørende informasjon.

  I en reklame er det imidlertid med en felleskatalogtekst som skal være dekkende. Det som løftes opp behøver ikke være komplett, men bør være det viktigste og ha til formål å gi balansert informasjon.

  Klager gis ikke medhold.

  MSD (Norge) AS ilegges gebyr kr 0,-.