• Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0118

    Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0118

    Rådets ankenemnd («Ankenemnden») avholdt 5. september 2018 møte i anledning anke fremsatt av GlaxoSmithKline AS («GSK» eller den «ankende part») over vedtak truffet av Rådet for legemiddelinformasjon («Rådet») 9. april 2018 i sak R0118.

    Tilstede i møtet, som ble avholdt pr telefon, var Ankenemndens medlemmer: Jan-Fredrik Wilhelmsen (leder), Tove Karlsrud og Knut E. A. Lundin. Partene var ikke innkalt til møtet, jf

    § 5-3 nr. 5 i vedtektene for Rådet og Ankenemnden.

    Hele saksdokumentet: 5. sept 2018_Vedtak Twinrix A0118