• Rådsavgjørelse 18. oktober 2016: Klage på reklame for Symbicort «AstraZeneca» R3016

  Rådsavgjørelse 18. oktober 2016: Klage på reklame for Symbicort «AstraZeneca» R3016

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 75 000,-

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: AstraZeneca

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på markedsføring av Symbicort i DM 11/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

  Hele saksdokumentet fra Rådet

  Rådet har behandlet klagen slik:
  Sikkerhetsinformasjon

  AstraZeneca mener at annonsen er tilstrekkelig balansert ut i fra en totalvurdering av positiv informasjon samt av den sikkerhetsinformasjonen som er tatt med.

  Rådet er kommet til at bivirkningene er oppgitt i svært liten skrift. Videre er det ikke oppgitt noen forsiktighetsregler. Rådet mener både bivirkninger og de viktigste forsiktighetsregler burde vært oppgitt i betydelig større skrift. Rådet viser til at reklamen skal være balansert, sannferdig og objektiv jf. Regler for markedsføring av legemidler punkt 3.01.

  Klager gis medhold.

  Bruk av referanser

  I SPCen sies det at «De spesifikke egenskapene til budesonid og formeterol gjør det mulig (vår understrekning) å bruke kombinasjonen til enten vedlikehold og symptombehandling, eller som vedlikeholdsbehandling av astma». Utsagnet «Én inhalator for å kontrollere (vår understrekning) astma» går lenger enn det er belegg for.

  Klager gis medhold.

  AstraZeneca ilegges gebyr kr 75 000.-

  Rådet har lagt vekt på at det er misforhold mellom sikkerhetsinformasjon og påstand om kontroll.