• Rådsavgjørelse 11. september 2017: Klage på Møteinvitasjon i Dagens Medisin «Novo Nordisk Diabetes Dialog 2017» R0317.

    Rådsavgjørelse 11. september 2017: Klage på Møteinvitasjon i Dagens Medisin «Novo Nordisk Diabetes Dialog 2017» R0317.