• Avgjørelse i Rådet – Sak R0123

  Avgjørelse i Rådet – Sak R0123

  Rådet avholdt 15. desember 2023 møte hvor sak R0123 «Offentliggjøring av verdioverføringer – Novo Nordisk» ble behandlet.

  Klager: Legemiddelindustrien ved styret
  Innklaget: Novo Nordisk Norway AS («Novo Nordisk»)

  Til stede var Rådets medlemmer Ane Breivega (leder), Erik Hjelvin, Knut-Arne Wensaas, Ellen Damhaug Scheel, Sissel Frønes og Dag Kristen Solberg.

  Hele saksdokumentet: Avgjørelse R0123