• Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0218

  Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0218

  Rådet avholdt 9. april 2018 møte hvor sak R0218: Reklame for ”Humira”, Abbvie AS, ble behandlet

   

  Innklaget: Abbvie AS (heretter ”Abbvie”) Saken er reist av Sekretariatet.

  Tilstede var Rådets medlemmer Ane R Breivega (leder), Erik Aaserud, Andreas Habberstad, Heidi Ramstad og Roar Dyrkorn. Sekretariat var til stede ved Lars Alnæs.

  Bare Rådets medlemmer var tilstede under Rådets drøfting og avgjørelse av saken.

  Hele saksdokumentet: 9. april 2018_Avgjørelse RM109 R0218