• Rådsavgjørelse 8. desember 2014: Klage på reklamebrosjyre for Pradaxa «Boehringer lngelheim» R0414

    Rådsavgjørelse 8. desember 2014: Klage på reklamebrosjyre for Pradaxa «Boehringer lngelheim» R0414