• Avgjørelse i Rådets ankenemnd A0120 vedr.: Klage på reklame for Pasientinformasjonsmateriell i relasjon til SELECT studien «Novo Nordisk»

    Avgjørelse i Rådets ankenemnd A0120 vedr.: Klage på reklame for Pasientinformasjonsmateriell i relasjon til SELECT studien «Novo Nordisk»

    Rådets ankenemnd avholdt 3. september 2020 møte i anledning anke fremsatt av Boehringer Ingelheim Norway KS over vedtak truffet av Rådet for legemiddelinformasjon 9. mars 2020 i sak R0120.

    Ankenemnden har ikke funnet grunnlag for å gjøre unntak fra hovedregelen om ankegebyr, jf. § 7-2 i vedtektene for Rådet og Ankenemnden.

    Hele saksdokumentet fra Ankenemnden