• Rådsavgjørelse 14. juni 2018: Reklame for «Brintellix», H. Lundbeck R0418

  Rådsavgjørelse 14. juni 2018: Reklame for «Brintellix», H. Lundbeck R0418

  Navn på innklaget: H. Lundbeck AS
  Innklager: Sekretariatet

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder annonse for «Brintellix®» som er et legemiddel til behandling av depressive episoder hos voksne. Den aktuelle annonsen stod på trykk i Dagens Medisin 5/2018.

  Saken gjelder spørsmål om annonsen er tilstrekkelig balansert, jf. LMIs bransjeregler punkt 8.4.

  Hele saksdokumentet til Rådet

  H. Lundbeck AS ilegges et gebyr på kr 50.000.