• Rådsavgjørelse 6. juni 2016: Klage på seminar om demodikose og siste nytt om behandling av demodikose «MSD Animal Health» R0516

  Rådsavgjørelse 6. juni 2016: Klage på seminar om demodikose og siste nytt om behandling av demodikose «MSD Animal Health» R0516

  Saken ble innklaget av Elanco Animal Health. Gebyr kr 25.000,-

  Navn på firma som klager: Elanco Animal Health
  Navn på firma som klages inn: MSD Animal Health

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på seminar om demodikose og siste nytt om behandling av demodikose. Saken er innklaget av Elanco Animal Health.

  Hele saksdokumentet fra Rådet

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M098 6. juni 2016

  Rådet har behandlet klagen slik:
  MSD har innkalt til et møte. Temaet for møtet går utenfor godkjent indikasjon. Dette er ikke i tråd med Regler for markedsføring av legemidler.

  For Rådet fremstår det klart som det planlagte møtet medfører en ulovlig reklame for Bravecto. Selv om møtet er planlagt som et generelt møte, må det defineres som en markedsaktivitet, gitt temaet og firmaets egne produkter. Spørsmålet blir så om firmaets tilbaketrekning medfører at firmaet ikke kan straffes. Rådet er kommet til at annonseringen må anses som en ulovlig reklame i seg selv. At møtet nå avlyses kan det legges mindre vekt på da dette skjer først etter at klage er innkommet.

  Klager gis medhold.

  MSD Animal Health ilegges gebyr kr. 25.000,-.