• Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Xtandi «Astellas» R1715

  Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Xtandi «Astellas» R1715

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 50.000,-.

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: Astellas AS

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på reklame for Xtandi fra Dagens Medsin nr. 1/2015, 2/2015 og 3/2015.
  Saken er innklaget av Rådets sekretariat

  R1715 Hele dokumentet fra Rådet

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M092 20. april 2015:

  Rådets kommentarer og konklusjon:

  Rådet har behandlet klagen slik: «Life doesn’t have to change when prostate cancer does» Atellas hevder at dette er kampanjens tagline, og ikke en medisinsk påstand. Rådet oppfatter utsagnet som annonsens hovedbudskap og det burde vært referansegitt. Denne type påstander av generell karakter virker misvisende og bidrar ikke til god legemiddelinformasjon. Alle påstander i legemiddelreklame skal dokumenteres med referanse til vitenskapelige tidskrifter med referee.

  Klager gis medhold, Astellas ilegges gebyr kr. 50 000,-

  Referanse til SPC

  Rådet viser til veiledning om bruk av referanser.