• Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Dexyl R0515 Publisert den 20. april 2015

  Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Dexyl R0515 Publisert den 20. april 2015

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 0,-.

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: Weifa AS

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på reklame for Dexyl fra Dagens Medsin nr. 3/2015.
  Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

  R0515 Hele saksdokumentet fra Rådet

  Rådets kommentarer og konklusjon

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M092
  20. april 2015:

  Påstanden «statistisk signifikant bedre effekt …»

  Rådet er kommet til at Weifa i dette tilfellet har basert seg på godkjent preparatomtale hvor det fremkommer at produktet er statistisk signifikant bedre enn sammenlignet produkt.

  Klager gis ikke medhold.

  Weifa ilegges ikke gebyr.

  Påstanden «effektiv og skånsom» er relative begrep og må ikke brukes i reklamen uten dokumentasjon.

  Rådet legger Weifas henvisning til Kehrls artikkel til grunn, og er dermed kommet til at påstanden er tilstrekkelig dokumentert.

  Klager gis ikke medhold.

  Det ilegges ikke gebyr.

  Øvrige anførsler.

  Referansen er ikke korrekt gjengitt. Innklagede vil rette opp. Rådet er tilfreds med at innklagde selv har foreslått å rette. Det vises til Rådets veiledning når det gjelder bruk av SPC.

  Klager gis ikke medhold.

  Weifa ilegges ikke gebyr.