• Rådsavgjørelse 28. september 2016: Klage på reklame for Imbruvica «Janssen-Cilag» R2016

  Rådsavgjørelse 28. september 2016: Klage på reklame for Imbruvica «Janssen-Cilag» R2016

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 30.000,-.

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: Janssen-Cilag

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på markedsføring av Imbruvica i DM 12/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

  Hele saksdokumentet fra Rådet

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M101 28. september 2016:

  Rådet har behandlet klagen slik:

  1. Sikkerhetsinformasjon

  Janssen ser at sikkerhetsinformasjonen burdet vært løftet opp i annonsen.

  Rådet er kommet til at sikkerhetsinformasjonen burde vært mer utfyllende og mer fremtredende i annonsen for å tilfredsstille kravet til balansert informasjon i Regler for markedsføring av legemidler punkt 3.01.

  Klager gis medhold.

  2. Bruk av referanser

  Referanse 1 mangler kapittelangivelse, noe firmaet ser seg enig i.

  Rådet er kommet til at kapittelet burdet vært oppgitt i henhold til kravet om at referansen skal være klar og lett å finne igjen.

  Klager gis medhold.

  3. Påstand

  I reklamen er det referert fra RESONATE 2-studien «PFS ble signifikant forlenget (median, ikke nådd vs 18,9 måneder)»

  Jansen mener denne referansen er i tråd med regelverket.

  Rådet er kommet til at denne påstanden har tilstrekkelig dekning.

  Klager gis ikke medhold. 

  Janssen-Cilag ilegges gebyr kr. 30.000,-.

  Rådet har primært ved utmålingen lagt vekt på at det forelå sikkerhetsinformasjon, men at denne burde vært mer utfyllende.