• Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak A0117

    Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak A0117

    Rådets ankenemnd avholdt 17. oktober 2017 møte i anledning anke fremsatt av Roche Norge (heretter «Roche» eller den «ankende part») over vedtak truffet av Rådet for legemiddelinformasjon (heretter «Rådet») den 27. mars 2016 i sak R0l 17.

    Tilstede i møtet var ankenemndens medlemmer: Jan-Fredrik Wilhelmsen (leder), Tove Karlsrud og Knut E. A. Lundin. Sistnevnte var tilsted per epost og telefon. Partene var ikke innkalt til møtet, jf§ 5-3 nr. 5 i vedtektene for Rådet og Ankenemnden.

    Hele saksdokumentet: 17. okt 2017_Rådets ankenemnd vedtak Esbriet A0117