• Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0318

  Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak R0318

  Rådet avholdt 9. april 2018 møte hvor sak R0318:  Reklame for ”Orencia”, Bristol-Myers Squibb, ble behandlet

   

  Innklaget: Bristol-Myers Squibb (heretter ”BMS”)

  Saken er reist av Sekretariatet.

  Tilstede var Rådets medlemmer Ane R Breivega (leder), Erik Aaserud, Andreas Habberstad, Heidi Ramstad og Roar Dyrkorn. Sekretariat var til stede ved Lars Alnæs.

  Bare Rådets medlemmer var tilstede under Rådets drøfting og avgjørelse av saken.

  Hele saksdokumentet: 9. april 2018_Avgjørelse RM090418 R0318