• Avgjøresler i rådet for legemiddelinformasjon

  Avgjøresler i rådet for legemiddelinformasjon

  Rådsavgjørelse 13. september 2021 – Insulin Kampanje R0121

  Rådet avholdt 13. september 2021 møte hvor sak R0121: Insulin Kampanje – Novo Nordisk, ble behandlet. Klager: Sanofi-aventis Norge AS …

  Rådsavgjørelse – Sak R0420

  Rådet for legemiddelinformasjons ankenemnd («Ankenemnden») avholdt 8. april 2021 digitalt møte for å behandle anke fra Glaxo Smith Kline AS …

  Rådsavgjørelse 11. november 2019 – Sak R0319

  Rådet avholdt 11. november 2019 møte hvor sak R0319: Algoritme www.diabetes- behandling.no, Boehringer Ingelheim Norway KS, ble behandlet   Klager: …

  Rådsavgjørelse 18. mars 2019 – Sak R0219

  Rådet avholdt 18. mars 2019 møte hvor sak R0219: Reklame for Toujeo (insulin glargin 300 E/ml), Sanofi-Aventis AS, ble behandlet …

  Rådsavgjørelse 9. april 2018 – Sak R0318

  Rådet avholdt 9. april 2018 møte hvor sak R0318:  Reklame for ”Orencia”, Bristol-Myers Squibb, ble behandlet   Innklaget: Bristol-Myers Squibb …

  Rådsavgjørelse 9. april 2018 – Sak R0218

  Rådet avholdt 9. april 2018 møte hvor sak R0218: Reklame for ”Humira”, Abbvie AS, ble behandlet   Innklaget: Abbvie AS …

  Rådsavgjørelse – Sak R0118

  Rådets ankenemnd («Ankenemnden») avholdt 5. september 2018 møte i anledning anke fremsatt av GlaxoSmithKline AS («GSK» eller den «ankende part») …

  Rådsavgjørelse 11. september 2017– Sak R0317

  Rådet avholdt 11. september 2017 møte hvor sak R0317: Møteinvitasjon i Dagens Medisin «Novo Nordisk Diabetes Dialog 2017», Novo Nordisk …

  Rådsavgjørelse – Sak R0217

  Rådets ankenemnd avholdt 20. februar 2018 møte i anledning anke fremsatt av Novo Nordisk AS (heretter «Novo Nordisk» eller den …

  Rådsavgjørelse – Sak A0117

  Rådets ankenemnd avholdt 17. oktober 2017 møte i anledning anke fremsatt av Roche Norge (heretter «Roche» eller den «ankende part») …