• Rådsavgjørelse 9. mars 2015: Mulig brudd på regelverket i LMIs elektroniske reklamearkiv «Astellas Pharma» R1915

  Rådsavgjørelse 9. mars 2015: Mulig brudd på regelverket i LMIs elektroniske reklamearkiv «Astellas Pharma» R1915

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 100.000,-.

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: Astellas Pharma

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder mulig brudd på rutiner i LMIs elektroniske reklamearkiv. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

  R1915 Hele saksdokumentet fra Rådet

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M091
   9. mars 2015:

  Rådets kommentarer og konklusjon:

  Firmaene skal legge inn reklame i elektronisk arkiv. Dette fremkommer både av bransjeregelverk samt offentlig regelverk og pålegg fra Statens legemiddelverk.

  Rådet er kommet til at det foreligger gjentatte og alvorlige brudd på plikten til å legge inn materiell i elektronisk arkiv.

  Det er firmaets ansvar å påse at reglene følges. Rådet kan ikke ta hensyn til interne forhold i det enkelte foretak. Rådet merker seg imidlertid at Astellas har gjort grep for å bedre etterlevelsen av regelverket og Rådet ser frem til et godt samarbeid med Astellas.

  Astellas ilegges gebyr kr 100.000,-.