• Rådsavgjørelse 9. april 2018: Klage på reklame for Humira «AbbVie AS» R0218

  Rådsavgjørelse 9. april 2018: Klage på reklame for Humira «AbbVie AS» R0218

  Saken er reist av Sekretariatet. Gebyr kr kr. 45 000,-

  Navn på innklager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: AbbVie AS

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder reklame for «Humira®» som brukes til behandling av leddgikt, tarmsykdommer, øyebetennelse og hudsykdommer. Den aktuelle annonsen stod på trykk i Dagens Medisin 19/2017.
   

  Saken gjelder to spørsmål. Det første spørsmål er om annonsen er tilstrekkelig balansert, jf LMIs bransjeregler punkt 8.4. Videre gjelder saken spørsmål om teksten «..så livet kan gå videre» i annonsens slogan er en påstand som krever referanse, jf LMIs bransjeregler punkt 8.8.

  Hele saksdokumentet til Rådet

   Abbvie AS ilegges et gebyr på kr 45.000.