• Rådsavgjørelse 5. desember 2016: Klage på reklame for Telfast «Sanofi» R2916

  Rådsavgjørelse 5. desember 2016: Klage på reklame for Telfast «Sanofi» R2916

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr kr. 25 000,-

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: Sanofi

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på reklame for Telfast på idawulff.blogg.no. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

  Hele saksdokumentet til Rådet

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M103 5. desember 2016:

  Rådet har behandlet klagen slik:
  Rådet har vurdert annonsen. Reklame til allmennheten skal i henhold til Regler for markedsføring av legemidler jf. Forskriften inneholder sikkerhetsinformasjon. Det forutsettes at informasjonen er lesbar. Rådet mener at forsiktighetsreglene vises i et alt for kort tidsrom til at det kan sies å være tilstrekkelig lesbart. Rådet har derfor ikke vurdert om vekselvisningen isolert sett er en overtredelse.

  Klager gis medhold.

  Sanofi ilegges gebyr kr. 25.000,- . Forsiktighetsregler er en viktig del av legemiddelreklame. Rådet mener det er åpenbart at teksten ikke er lesbar, og mener Sanofi selv burda ha oppdaget og endret dette.