• Rådsavgjørelse 28. september 2016: Klage på reklame for Zytiga «Janssen-Cilag» R2116

  Rådsavgjørelse 28. september 2016: Klage på reklame for Zytiga «Janssen-Cilag» R2116

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 60.000,-

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: Janssen-Cilag

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på markedsføring av Zytiga i DM 11/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

  Hele saksdokumentet fra Rådet

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M101 28. september 2016:

  Rådet har behandlet klagen slik:

  Sikkerhetsinformasjon

  Janssen mener at siden sikkerhetsinformasjonen er gulet ut må dette være tilstrekkelig.

  Rådet mener at sikkerhetsinformasjonen bør løftes ut og ber firmaet å gjøre dette i fremtiden.

  Klager gis medhold.

  Bruk av Referanser «Mer tid»

  Janssen opplyser at med mer tid menes at man lever lenger. I studien brukes uttrykket overall survival (OS) og firmaet mener at dette uttrykket også innebærer lenger overlevelse og med andre ord, «mer tid».

  Rådet mener at reklamen er for generell og ubalansert, jf. Regler for markedsføring av legemidler punkt 3.01. Rådet er kommet til at uttrykket «mer tid» er en form for overdrivelse som ikke kan benyttes. Rådet mener at en påstanden i reklamen knyttet til dokumentasjon for lenger overlevelse må være mer spesifikt knyttet til den aktuelle referanse.

  Klager gis medhold.

  Janssen-Cilag ilegges gebyr kr. 60.000,-

  Ved utmålingen har man i hovedsak lagt vekt på punkt 2.