• Rådsavgjørelse 28. september 2016: Klage på reklame for Tafinlar + Mekinist «Novartis Norge» R2316

  Rådsavgjørelse 28. september 2016: Klage på reklame for Tafinlar + Mekinist «Novartis Norge» R2316

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 15.000,-

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: Novartis Norge

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på markedsføring av Tafinlar + Mekinist i DM 11/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

  Hele saksdokumentet fra Rådet

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M101 28. september 2016:

  Rådet har behandlet klagen slik:

  1. Grafen som er sentral i annonsen kan ikke gjenfinnes slik den er presentert, i referansen som er benyttet (referanse 6). Det kan ikke gjenfinnes informasjon i annonsen om at grafen er modifisert.

  Novartis tar Sekretariatets kommentar til etterretning, og opphavet til grafen vil synliggjøres i fremtidig reklame. Tilsvarende annonser for Tafinlar + Mekinist som var planlagt på det tidspunktet Novartis mottok henvendelsen fra Sekretariatet er allerede endret.

  Rådet er kommet til at det foreligger brudd på regelverket om korrekt gjengivelse.

  Klager gis medhold.

  1. Påstanden «Rask innsettende respons og høy responsrate» kan ikke gjenfinnes i det refererte avsnitt i SPC.

  Påstanden «Rask innsettende respons» er hentet fra referanse 7 (Geisler 2013). «Høy responsrate» er hentet fra referanse 4 (Tafinlar SPC, avsnitt 5.1) og referanse 5 (Mekinist SPC, avsnitt 5.1), som begge viser at kombinasjonen av Tafinlar + Mekinist har statistisk signifikant høyere responsrate sammenliknet med BRAF monoterapi. Novartis ser at det kan være uheldig å liste opp referansene på slutten av setningen når den inneholder flere påstander. Vi tar dette til etterretning og vil knytte referansene tydeligere til hver enkelt påstand i fremtidig reklame. Tilsvarende annonser for Tafinlar + Mekinist som var planlagt på det tidspunktet Novartis mottok henvendelsen fra Sekretariatet er allerede endret.

  Rådet er enig med firmaet at det var uheldig å liste opp referansene i slutten av setningen når den inneholder påstander basert på ulike referanser.

  Klager gis medhold.

  1. Referanse nr 17 er ikke datert.

  Novartis skriver at de vil datere denne referansen ved eventuelt fremtidig bruk.

  Rådet presiserer at referanser skal være datert.

  Klager gis medhold.

  Novartis Norge ilegges gebyr kr 15.000,-.