• Rådsavgjørelse 28. september 2016: Klage på reklame for Giotrif «Boehringer Ingelheim» R2416

  Rådsavgjørelse 28. september 2016: Klage på reklame for Giotrif «Boehringer Ingelheim» R2416

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 0,-

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: Boehringer Ingelheim

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på markedsføring av Giotrif i DM 11/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

  Hele saksdokumentet fra Rådet

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M101 28. september 2016:

  Rådet har behandlet klagen slik:
  Grafene som er sentrale i annonsen kan ikke gjenfinnes slik de er presentert i referansen som er benyttet (referanse 1). Det kan ikke gjenfinnes informasjon i annonsen om at grafene er modifisert.

  Firmaet hevder at grafene i hovedsak er fra det aktuelle arbeidet, og dermed ikke å anse som bearbeidet. Rådet mener at det er klart at grafene er bearbeidet selv om de ikke er forvrengt. Det skulle vært oppgitt at grafene er bearbeidet.

  Klager gis medhold.

  Boehringer Ingelheim ilegges ikke gebyr. Rådet vil i fremtiden bøtelegge tilfeller hvor det ikke er oppgitt at grafen er modifisert.

  Dette vedtaket blir offentliggjort på LMIs nettsider www.lmi.no.