• Rådsavgjørelse 28. september 2016: Klage på reklame for Anoro «GlaxoSmithKline» R2216

  Rådsavgjørelse 28. september 2016: Klage på reklame for Anoro «GlaxoSmithKline» R2216

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 60.000,-

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: GlaxoSmithKline

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på markedsføring av Anoro i DM 11/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

  Hele saksdokumentet fra Rådet

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M101 28. september 2016:

  Rådet har behandlet klagen slik:

  1. Referanse 1 mangler kapitelangivelse

  GSK erkjenner at annonsen mangler tilstrekkelig referanseangivelse, og vil endre dette i fremtiden.

  Klager gis medhold.

  1. Påstanden «Kolspasienter har muligheten til å leve et mer aktivt liv» kan ikke gjenfinnes i angitte referanse (referanse 2)

  Rådet har vurdert saken og kommet til at informasjon i referansen, herunder uttrykket «improvements in exercise capacity» er ikke tilstrekkelig til at firmaet kan benytte denne påstanden i reklamen. En påstand om et aktivt liv på dette grunnlag er ubalansert jf Regler for markedsføring av legemidler punkt 3.01.

  Klager gis medhold.

  1. Den angitte påstanden «økt fysisk utholdenhetstid med 62 sekunder fra baseline på 307 sekunder» kan ikke gjenfinnes i angitte referanses konklusjon eller resultat (referanse 2).

  Firmaet er enig i at tallet 307 sekunder ikke kan gjenfinnes. Rådet mener at dette burde vært håndtert på en annen måte, men konkluderer med at feilen i liten grad villeder leseren.

  Klager gis medhold.

  GlaxoSmithKline ilegges gebyr kr 60.000,-.