• Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Trulicity «Eli Lilly» R1216

  Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Trulicity «Eli Lilly» R1216

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 75.000,-

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: Eli Lilly

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på markedsføring av Trulicity i DM 10/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

  Hele saksdokumentet fra Rådet

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M099, 27. juni 2016

  Rådet har behandlet klagen slik:

  Sikkerhetsinformasjon 
  Rådet er kommet til at firmaet skulle ha løftet sentral sikkerhetsinformasjon opp fra FK teksten, for å få en balansert annonse, jf. Regler for markedsføring av legemidler punkt 3.01. Annonsen fremstår med uttalt fokus utelukkende på positive egenskaper.

  Rådet kan ikke legge vekt på at reklamen er trukket tilbake.

  Klager gis medhold.

  Eli Lilly ilegges gebyr kr 75.000,-.