• Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Spiolta «Boehringer Ingelheim» R1116

    Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Spiolta «Boehringer Ingelheim» R1116

    Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 50.000,-

    Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
    Navn på firma som klages inn: Boehringer Ingelheim

    Kort sammendrag av klagen:
    Saken gjelder klage på markedsføring av Spiolta i DM 10/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

    Hele saksdokumentet fra Rådet

    Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M099 27. juni 2016: 

    Rådet har behandlet klagen slik:

    Sikkerhetsinformasjon
    Rådet er kommet til at firmaet skulle ha løftet sentral sikkerhetsinformasjon opp fra FK teksten, for å få en balansert annonse, jf. Regler for markedsføring av legemidler punkt 3.01. Annonsen fremstår med uttalt fokus utelukkende på positive egenskaper.

    Klager gis medhold.

    Boehringer Ingelheim ilegges gebyr kr 50.000,-