• Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Praxbind og Pradaxa <> R0916

  Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Praxbind og Pradaxa <> R0916

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 40.000,-

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: Boehringer Ingelheim Norway KS

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på markedsføring av Praxbind og Pradaxa i DM 10/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

  Hele saksdokumentet fra Rådet

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M099, 27. juni 2016

  Rådet har behandlet klagen slik:
  Annonsen er ikke balansert fordi sikkerhetsinformasjon om Praxbind er utelatt i reklamens hovedbudskap.

  Spørsmålet er om setningen «Fravær av antitrombotisk behandling eksponerer pasientene for tromboserisiko på grunn av deres underliggende sykdom eller tilstand» i FK –teksten burde vært løftet opp i reklamen. Selv om ikke denne risiko skyldes preparatet, men underliggende sykdom, er opplysningen likevel en del av sikkerhetsinformasjonen for produktet. Rådet er kommet til at sikkerhetsinformasjonen burde vært løftet opp i annonsen fra FK teksten.

  Klager gis medhold.


  Figur «Tilpasset fra Praxbind® SPC»

  Grafen er ikke nøyaktig gjengitt. Den er ikke identisk i forhold til tallene på y-aksen.

  Dette gir i dette tilfelle et misvisende bilde.

  Klager gis medhold.


  «tid etter bolus»

  Det var innklaget at det var forskjell mellom ordlyden i annonsen og ordlyden i SPC. Rådet er kommet til at forskjellen ikke er viktig i denne sammenhengen.

  Klager gis ikke medhold.
  Boehringer Ingelheim ilegges gebyr kr 40.000,-.