• Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Palexia «Grünenthal» R1716

  Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Palexia «Grünenthal» R1716

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 70.000,-

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: Grünenthal Norway

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på markedsføring av Palexia® depot – DM 02/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

  Hele saksdokumentet fra Rådet

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M099, 27. juni 2016:

  Rådet har behandlet klagen slik:

  1. Vancouver-regleneRådet konstaterer at referansen ikke er oppgitt på riktig måte.

  Klager gis medhold.

  1. Sikkerhetsinformasjon

  Rådet er kommet til at firmaet skulle ha løftet sentral sikkerhetsinformasjon opp fra FK teksten, for å få en balansert annonse, jf. Regler for markedsføring av legemidler punkt 3.01. Annonsen fremstår med uttalt fokus utelukkende på positive egenskaper.

  Klager gis medhold.

  Grunenthal ilegges gebyr kr 70.000,-.