• Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Bydureon® Penn «AstraZeneca» R1516

  Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Bydureon® Penn «AstraZeneca» R1516

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 75.000,-

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: AstraZeneca

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på reklame for Bydureon® Penn i DM 02/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

  Hele saksdokumentet fra Rådet

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M099, 27. juni 2016. 

  Rådet har behandlet klagen slik:
  Sikkerhetsinformasjon

  Rådet er kommet til at firmaet skulle ha løftet sentral sikkerhetsinformasjon opp fra FK teksten, for å få en balansert annonse, jf. Regler for markedsføring av legemidler punkt 3.01. Annonsen fremstår med uttalt fokus utelukkende på positive egenskaper.

  Rådet har merket seg AstraZenecas påstander, men kan ikke legge vekt på at øvrige aktiviteter på angjeldende produkt har vært innenfor regelverket. For øvrig vil det ikke være tilstrekkelig å fremheve sikkerhetsinformasjon der den står i Felleskatalogteksten.

  Klager gis medhold.

  AstraZeneca ilegges gebyr kr 75.000,-.