• Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Anoro “GlaxoSmithKline” R1316

  Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Anoro “GlaxoSmithKline” R1316

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 30.000,-

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: GlaxoSmithKline

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på markedsføring av Anoro i DM 10/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

  Hele saksdokumentet fra Rådet

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M099, 27 juni 2016:

  Rådet har behandlet klagen slik:
  Bruk av referanser:

  a. Gir dobbel så stor bedring i lungefunksjon ….»

  Påstanden «Gir dobbel så stor bedring i lungefunksjon ….» er en sterk påstand som betinger solid dokumentasjon for å kunne brukes. Derfor burde resultatene som påstanden bygger på inklusive spredningsmål vært løftet opp i annonsen.

  Klager gis medhold.

  b. Avsnittsangivelse mangler på referanse 3.

  Rådet legger til grunn at referansen er mangelfull.

  Klager gis medhold.

  GlaxoSmithKline ilegges gebyr kr 30.000,-.