• Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Abasaglar «Eli Lilly» R1016

  Rådsavgjørelse 27. juni 2016: Klage på reklame for Abasaglar «Eli Lilly» R1016

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 10.000,-

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: Eli Lilly Norge

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på markedsføring av Abasaglar i DM 10/2016. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

  Hele saksdokumentet fra Rådet

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M099 27. juni 2016

  Rådet har behandlet klagen slik:

  1. Bruk av referanser

  A. Referansene 2, 3 og 4 er udaterte og derved i strid med «Reklameforskriften».

  Innklagede innrømmer at referansene var udaterte. Rådet er kommet til at det her foreligger brudd på regelverket.

  Klager gis medhold.

  B. Referanse 5: Nettsiden «legemiddelverket.no» er ikke en fullstendig referanse og dermed i strid med «Reklameforskriftens» krav til tilgjengelighet.

  Hvis man bare kunne oppgi nettadressen generelt vil det bli svært vanskelig å kontrollere referanser. Det må oppgis mer spesifikt hva som er referansen slik at det er mulig å finne den. Det er ikke gjort her.

  Klager gis medhold.

  1. «Nyhet»

  Angivelsen av «Nyhet» kan være brudd på «Regler for markedsføring av legemidler», da tidsperioden for benyttelse av «nyhet» kan være overskredet. Lilly har imidlertid opplyst at produktet først var på markedet senere enn på MT-tidspunktet. Det er reelt introduksjonstidspunkt som gjelder. I Regler for markedsføring av legemidler punkt 3.08 står det at;

  ordet ”nyhet” må ikke brukes mer enn ett år etter at et nytt produkt eller en ny indikasjon ble introdusert. Lilly oppgir at de reelt sett var på markedet senere og at slik sett er 12 mnd fristen ivaretatt.

  Klager gis ikke medhold.

  Eli Lilly Norge ilegges gebyr kr. 10.000,-.