• Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Klage på reklame for Xolair «Novartis Norge» R1615

  Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Klage på reklame for Xolair «Novartis Norge» R1615

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 40.000,-.

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: Novartis Norge AS

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på reklame for Xolair fra Dagens Medsin nr. 1/2015.

  R1615 Hele saksdokumentet fra Rådet

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M093
  22. juni 2015:

  Saken er behandlet slik:

  Figuren rettet opp – grafen er adaptert fra Maurer – 2013, eller 2011.
  Slik referansen er oppgitt er det vanskelig for Rådet å se hvilken studie tallene er hentet fra.

  Klager gis medhold.

  Utelatt usikkerhetsmål.
  Rådet vurderer å utarbeide en veiledning på dette.

  Klager gis ikke medhold.

  Feil p-verdi.
  Rådet har konkludert med at Novartis ikke behøver å endre annonsen på dette punkt.
  Rådet finner det imidlertid vanskelig å forstå at det er en annen P-verdi i artikkelen fra NEJM enn den man finner i SPC.

  Klager gis ikke medhold.

  Utsagn; Elise, 37.
  Rådet er kommet til at dette er ikke-dokumenterbart pasientutsagn som har ingen vitenskapelig verdi og dermed ikke kan benyttes.

  Klager gis medhold.

  Datert SPC, men ikke oppgitt på riktig måte. SPC er 138 sider. Dataene er umulig å finne.
  Rådet viser til veiledning om dokumentasjon.

  Klager gis medhold.

  Novartis ilegges gebyr kr. 40.000,-.