• Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Fornyet behandling – Klage på reklame for Xarelto® «Bayer» A0115 og A1415

  Rådsavgjørelse 22. juni 2015: Fornyet behandling – Klage på reklame for Xarelto® «Bayer» A0115 og A1415

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat og av alliansen BMS/Pfizer i to separate saker. Sakene ble slått sammen til en slik at dobbeltbehandling unngås. Det ilegges ikke gebyr.

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat og alliansen BMS/Pfizer
  Navn på firma som klages inn: Bayer AS

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på reklame for Xarelto. Saken er innklaget av Rådets sekretariat og alliansen BMS/Pfizer.

  A0115 og A1415 Hele saksdokumentet fra Rådet

  Rådets kommentarer og konklusjon:
  Anken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M093 22. juni 2015:

  Rådet har vurdert anken.

  Rådet opprettholder sitt syn.

  Anken tas ikke til følge.

  I henhold til Rådets vedtekter tilfaller ankegebyr på kr 20.000,-.

  Pfizer/BMS ilegges ankegebyr kr 20.000,-.