• Rådsavgjørelse 21. september 2020: «Reklame for Jardiance» R0320

    Rådsavgjørelse 21. september 2020: «Reklame for Jardiance» R0320

    Klager: Mundipharma AS

    Innklaget: Boehringer Ingelheim Norway KS («Boehringer Ingelheim»)

    Hele saksdokumentet