• Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Zytiga «Janssen-Cilag» R1815

  Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Zytiga «Janssen-Cilag» R1815

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 50.000,-.

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: Janssen-Cilag AS

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på reklame for Zytiga fra Dagens Medisin nr. 1/2015. Saken er innklaget av Rådets sekretariat

  R1815 Hele saksdokumentet fra Rådet

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M092 20. april 2015:

  Rådet har behandlet klagen slik:

  Utsagnet «Still performing».
  Rådet oppfatter utsagnet som annonsens hovedbudskap som er referansgitt ved henvisning til SPC. Rådet kan ikke se at SPCen dekker dette utsagnet. Denne type påstander av generell karakter bidrar ikke til god legemiddelinformasjon. Legemiddelreklame skal underbygge riktig bruk. Reklamen gir liten informasjon om produktet.

  Klager gis medhold

  Janssen Cilag ilegges gebyr kr. 50.000,-

  Regler om dokumentasjon.
  Når deg gjelder bruk av SPC som referanse vises til Rådets veiledning.