• Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Voltarol Forte «Novartis Norge» R1315

  Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Voltarol Forte «Novartis Norge» R1315

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr. 30.000,-

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: Novartis Norge AS

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på reklame for Voltarol Forte® Gel fra Dagens Medsin nr. 1/2015 og 2/2015.

  R1315 Hele saksdokumentet fra Rådet

  Rådets kommentarer og konklusjon

  Rådet har behandlet klagen slik:

  Utsagnet «like effektiv som Voltarol i tablettform ved artrosesmerter i kne og fingerledd»

  Rådet har merket seg Novartis forslag til utsagn «topikale NSAIDs like effektive som NSIADS i tablettform ved artrosesmerter i kne- og fingerledd». Rådet mener dette utsagnet er bedre og vil foreslå at Novartis heretter vil bruke dette.

  Klager gis ikke medhold.

  Utsagnet «Lokalbehandling gir lavere risiko for alvorlige bivirkninger»

  Rådet mener den aktuelle referanse ikke gir tilstrekkelig dekning da det også kan oppstå alvorlige bivirkninger av gel, som f.eks fototoksiske bivirkninger. Dog kunne Novartis ha skrevet «Lokalbehandling gir lavere risiko for alvorlige systemiske bivirkninger».

  Klager gis medhold.

  Novartis ilegges gebyr kr. 30.000,-

  Datert referanse.

  SPC er ikke datert. Det vises til veiledning fra Rådet.