• Rådsavgjørelse 18. mars 2019: Nettside for Jardiance R0119

  Rådsavgjørelse 18. mars 2019: Nettside for Jardiance R0119

  Navn på innklager: Trude Giverhaug, UNN, Relis

  Navn på firma som klages inn: Boehringer Ingelheim (BI)

  Kort sammendrag av klagen:

  Saken gjelder BIs nettsted https://touchtoconnect.no/public/tema/diabetes_type_2/jardiance/
  Konkret gjelder saken hvorvidt nettstedet oppfyller krav til obligatorisk informasjon og sikkerhets-informasjon, balansert reklame.

  Hele saksdokumentet til Rådet

  Boehringer Ingelheim ilegges et gebyr på kr 25.000.