• Rådsavgjørelse 12. april 2021 – Bookingbrev for Toujeo R0720

  Rådsavgjørelse 12. april 2021 – Bookingbrev for Toujeo R0720

  Rådet avholdt 12. april 2021 møte hvor sak R0720: Bookingbrev for Toujeo (insulin glargin 300 E/ml), Sanofi-Aventis AS, ble behandlet.

  Klager: Novo Nordisk Norway AS
  Innklaget: Sanofi-Aventis AS

  Tilstede var Rådets medlemmer Ane R Breivega (leder), Erik Hjelvin, Roar Dyrstad, Eddy Kjær, Sissel Frønes og Ketil Arne Espnes.

  Rådets sekretariat var til stede ved Lars Alnæs. Partene var gitt anledning til å være tilstede og redegjøre for sitt syn på saken. Begge partene avstod fra å møte.
  Bare Rådets medlemmer var tilstede under Rådets drøfting og avgjørelse av saken.

  Hele saksdokumentet: Avgjørelse R0720