• Rådsavgjørelse 11. september 2017: Klage på Møteinvitasjon i Dagens Medisin «Novo Nordisk Diabetes Dialog 2017» R0317.

  Rådsavgjørelse 11. september 2017: Klage på Møteinvitasjon i Dagens Medisin «Novo Nordisk Diabetes Dialog 2017» R0317.

  Saken ble innklaget av Sanofi-Aventis AS. Klager fikk ikke medhold.

  Navn på firma som klager: Sanofi-Aventis AS
  Navn på firma som klages inn: Novo Nordisk AS

  Kort sammendrag av klagen: Klage på Møteinvitasjon i Dagens Medisin «Novo Nordisk Diabetes Dialog 2017». Saken er innklaget av Sanofi-Aventis.

  Hele saksdokumentet R0317

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, 11. september 2017.

  Klager gis ikke medhold.